MR

De medezeggenschapsraad (MR)

Iedere school heeft een medezeggenschapsraad (MR). Dit is vastgelegd in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS). De rol van de MR is vergelijkbaar met een ondernemingsraad in het bedrijfsleven, met dit verschil dat zowel vertegenwoordigers uit het bedrijf (het team) als de aandeelhouders (de ouders) zitting hebben.

Het belangrijkste doel van medezeggenschap in school is de mogelijkheid voor ouders en leerkrachten om mee te praten over beslissingen die henzelf en de kinderen aangaan.
De MR overlegt met de schoolleiding over onderwerpen als huisvesting, formatieplan, personeelsbeleid, vakantierooster, begroting, arbeidsomstandigheden en eventuele verbeteringen in het onderwijs. Voor zeer veel besluiten heeft de schoolleiding instemming of advies van de gehele medezeggenschapsraad nodig of instemming of advies van een geleding (ouders of personeel), alvorens de besluiten wetsgeldig kunnen worden uitgevoerd.

De MR bestaat uit een gelijk aantal leerkrachten en ouders. Eén leerkracht neemt tevens deel aan overleggen van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van de Veluwse Onderwijsgroep.

Samenstelling MR

Namens de ouders:

  • Janine Buurkes
  • Norbert Goedkoop
  • Richelle Schipper

Namens het schoolteam:

Afgevaardigde namens school in de GMR:

  • Marion Frederiks

E-mailadres MR: mr@cvanleeuwen.nl

De Veluwse Onderwijsgroep heeft een MR-reglement en een GMR-reglement. De MR vergadert één maal per twee maanden. Daarnaast verzorgen we gezamenlijk informatieve bijeenkomsten voor ouders en vormen gemeenschappelijke commissies.

De MR vindt het belangrijk dat ouders meedenken over wat er binnen de school gebeurt en hoopt dat u de MR benadert wanneer u vragen of opmerkingen heeft die wij mee kunnen nemen in ons overleg.

C. van Leeuwenschool

H.A. Lorentzstraat 1
6961 XK Eerbeek

telefoon:
(0313) 65 17 76

e-mail:
directie@cvanleeuwen.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep