Aanmelden

Onze school kent een open aannamebeleid. Dat betekent dat ieder kind in principe welkom is. Het is prettig als u voor informatie of aanmelding een afspraak maakt met onze directeur, Nicole Horstink. Zij kan u alles over de school vertellen en uw vragen beantwoorden. 

Aan het eind van het gesprek krijgt u de aanmeldingsformulieren mee. Wij vragen u deze formulieren zorgvuldig in te vullen. U kunt de directeur telefonisch bereiken via (0313) 65 17 76 of mail naar: directie@cvanleeuwen.nl

In onze groepen zitten tussen de 20 tot 26 leerlingen. In de meeste groepen hebben wij nog ruimte voor instroom. In een tweetal groepen hebben we een leerlingenstop. Vanwege de groep samenstellingen gelden er in bepaalde groepen dat er bij instroom enkel ruimte voor leerlingen zonder specifieke zorg-/ondersteuningsbehoefte.
Voor schooljaar 2023-2024 hebben wij een leerlingenstop in groep 3 en groep 1 (geboortejaar 2019). 
In groep 8 leerlingenstop
In groep 7 hebben wij ruimte voor de instroom van 2 leerlingen. Bij specifieke zorg-/onderwijsbehoefte bespreekgeval.
In groep 6 hebben wij ruimte voor instroom.
In groep 5 hebben wij ruimte voor instroom.
In groep 4 hebben wij ruimte voor instroom. Bij specifieke zorg-/onderwijsbehoefte bespreekgeval.
In groep 3 leerlingenstop
In groep 2 (geboortejaar 2018) hebben wij ruimte voor instroom van leerlingen zonder specifieke zorg-/onderwijsbehoefte
In groep 1 (geboortejaar 2019) leerlingenstop
Voor kinderen geboren in 2020 hanteren we een wachtlijst.
De aanmelding voor broertjes en zusjes geboren in 2021 is open.
Aanmeldprocedure

Wanneer uw kind 2,5 jaar is, kunt u contact opnemen met de school voor een kennismakingsgesprek en rondleiding.

U kunt uw zoon of uw dochter officieel vanaf drie jaar schriftelijk aanmelden bij ons op school. We streven ernaar u binnen 6 weken na ontvangst van deze aanmelding te laten weten of onze school uw kind kan toelaten; in enkele gevallen duurt de berichtgeving maximaal 4 weken langer.

Als uw kind jonger dan drie jaar is, kunt u uw kind nog niet aanmelden. Mocht u interesse hebben in onze school dan kunt u dat kenbaar maken met een vooraanmelding. Het aantal vooraanmeldingen geeft de school inzicht in hoeveel ouders geïnteresseerd zijn om hun kind ons onderwijs te laten volgen. U kunt wettelijk geen rechten ontlenen aan een vooraanmelding. Vanaf drie jaar kunt u uw kind officieel aanmelden.

Op jonge leeftijd kan nog niet voldoende worden ingeschat of een kind extra ondersteuning nodig heeft. Daarom ontvangt u rond de 3e verjaardag van uw kind een intakeformulier van ons. Op dit formulier kunt u informatie invullen over de ontwikkeling van uw kind. Aan de hand hiervan kunnen wij bepalen of een kind extra ondersteuning nodig heeft.

Het wettelijk kader:

Vooraanmelden: u kind uw kind vooraanmelden voordat het 3 jaar is. U toont daarmee interesse dat u uw kind naar onze school wilt laten gaan, maar u kunt hier geen enkel recht aan ontlenen. Deze vooraanmelding moet actief door u als ouder worden omgezet in een aanmelding.

Aanmelden: ouders melden hun kind schriftelijk aan vanaf de dag waarop het kind de leeftijd van 3 jaar heeft bereikt. De ouders doen de aanmelding zo mogelijk ten minste 10 weken voor de datum waarop toelating wordt gevraagd en geven bij de aanmelding aan bij welke school of scholen eveneens om toelating is verzocht.

Toelaten: de school stuurt een bevestiging dat het kind op basis van de aanmelding kan worden toegelaten.

Inschrijven: de school schrijft het kind in als het 4 jaar geworden is en recht op onderwijs heeft.

C. van Leeuwenschool

H.A. Lorentzstraat 1
6961 XK Eerbeek

telefoon:
(0313) 65 17 76

e-mail:
directie@cvanleeuwen.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep