Verlof aanvragen

Verlof kunt u zes weken van tevoren aanvragen bij  de directeur van de school (calamiteiten uitgezonderd).  Als een leerling zonder toestemming afwezig is, zal de directeur dit melden bij de leerplichtambtenaar.

Een aanvraagformulier kunt u bij de directeur van de school halen of hier downloaden.

Sinds 2009 berust het toezicht op de naleving van de leerplichtwet bij de gemeente Apeldoorn. Vragen over leerplicht en verzuim kunt u stellen aan mevrouw A. Bolat. Zij is op werkdagen tijdens kantooruren bereikbaar op telefoonnummer 11055.

Klik hier voor meer informatie over de leerplicht: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht

C. van Leeuwenschool

H.A. Lorentzstraat 1
6961 XK Eerbeek

telefoon:
(0313) 65 17 76

e-mail:
directie@cvanleeuwen.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep