Vakanties en vrije dagen

Schoolvakanties 2023-2024

Binnen de gemeentes wordt gestreefd naar gemeenschappelijke vakantiedata. Omdat het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs niet evenveel vrije dagen hebben, zijn die vakantiedata niet gelijk. De landelijk verspreide vakanties kunnen afwijken van onderstaande data.

Hieronder treft u het  vastgestelde vakantierooster aan voor het nieuwe schooljaar.

 

Vakantie Datum
Start schooljaar 21 augustus 2023
Herfstvakantie 16 oktober t/m 20 oktober 2023
Kerstvakantie 25 december 2023 t/m 5 januari 2024
Voorjaarsvakantie 19 februari t/m 23 februari 2023
Goede Vrijdag en Paasmaandag 29 maart en 1 april 2024
Meivakantie 29 april t/m 10 mei 2024
Pinkstermaandag Maandag 20 mei 2024
Zomervakantie 15 juli t/m 23 augustus 2024

Extra vakantieverlof buiten de schoolvakanties is niet toegestaan (bijzondere gevallen uitgezonderd).

 

Studiedagen Team

In het kader van de schoolontwikkeling hebben wij een aantal studiebijeenkomsten ingepland. Een deel van deze bijeenkomsten valt onder schooltijd. De leerlingen zijn tijdens de studiebijeenkomsten van het team vrij. 

De studiedagen voor schooljaar 2023-2024 zijn gepland op:
– Woensdag 27 september, hele dag
– Maandag 13 november hele dag
– Vrijdag 1 december, middag v.a. 12.00 uur
– Vrijdag 22 december, middag, v.a. 12.00 uur
– Vrijdag 2 februari hele dag
– Vrijdag 16 februari, middag, vanaf 12.00 uur
– Donderdag 28 maart, middag, vanaf 12.00 uur
– Dinsdag 2 april hele dag
– Vrijdag 17 mei, middag, vanaf 12.00 uur
– Maandag 10 juni, hele dag
– Vrijdag 28 juni hele dag
– Vrijdag 12 juli middag, vanaf 12.00 uur

 

Schoolvakanties 2024-2025

Het vakantierooster voor het nieuwe schooljaar 2024-2025 

 Vakantie / Vrije dag Datum
Start schooljaar Maandag 26 augustus 2024
Herfstvakantie 28 oktober t/m 1 november 2024
Kerstvakantie 23 december 2024 t/m 3 januari 2025
Voorjaarsvakantie 24 februari t/m 28 februari 2025
Meivakantie (incl. paasmaandag) 21 april t/m 2 mei 2025
Bevrijdingsdag* Maandag 5 mei 2025
Hemelvaart + vrije dag 29 mei t/m 30 mei 2025
Pinkstermaandag Maandag 9 juni 2025
Zomervakantie 21 juli t/m 29 augustus 2025

* In 2025 een officiële feestdag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. van Leeuwenschool

H.A. Lorentzstraat 1
6961 XK Eerbeek

telefoon:
(0313) 65 17 76

e-mail:
directie@cvanleeuwen.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep