Vakanties en vrije dagen

Schoolvakanties 2021-2022

Binnen de gemeentes wordt gestreefd naar gemeenschappelijke vakantiedata. Omdat het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs niet evenveel vrije dagen hebben, zijn die vakantiedata niet gelijk. De landelijk verspreide vakanties kunnen afwijken van onderstaande data.

Vakantie Datum
Start schooljaar 30 augustus 2021
Herfstvakantie 18 oktober t/m 22 oktober 2021
Kerstvakantie 27 december 2021 t/m 7 januari 2022
Voorjaarsvakantie 28 februari t/m 4 maart 2022
Paasmaandag 18 april 2022
Meivakantie (incl. Koningsdag) 25 april t/m 8 mei 2022
Hemelvaart (+ extra vrije dag) 26 en 27 mei 2022
Pinkstermaandag 6 juni 2022
Zomervakantie 9 juli t/m 21 augustus 2022

Studiedagen team

In het kader van de schoolontwikkeling hebben wij een aantal studiebijeenkomsten ingepland. Een deel van deze bijeenkomsten valt onder schooltijd. De leerlingen zijn tijdens de studiebijeenkomsten van het team vrij. De data van de studiedagen die bekend zijn, staan op de jaarkalender 2021-2022 C. van Leeuwen (1)

Extra vakantieverlof buiten de schoolvakanties is niet toegestaan (bijzondere gevallen uitgezonderd).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. van Leeuwenschool

H.A. Lorentzstraat 1
6961 XK Eerbeek

telefoon:
(0313) 65 17 76

e-mail:
directie@cvanleeuwen.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep