Vakanties en vrije dagen

Schoolvakanties 2022-2023

Binnen de gemeentes wordt gestreefd naar gemeenschappelijke vakantiedata. Omdat het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs niet evenveel vrije dagen hebben, zijn die vakantiedata niet gelijk. De landelijk verspreide vakanties kunnen afwijken van onderstaande data.

Vakantie Datum
Start schooljaar 22 augustus 2022
Herfstvakantie 24 oktober t/m 28 oktober 2022
Kerstvakantie 26 december 2022 t/m 6 januari 2023
Voorjaarsvakantie 27 februari t/m 3 maart 2023
Paasmaandag 10 april 2023
Meivakantie (incl. Koningsdag) 24 april t/m 5 mei 2023
Hemelvaart (+ extra vrije dag) 18 mei en 19 mei 2023
Pinkstermaandag 29 mei 2023
Zomervakantie 10 juli t/m 18 augustus 2023

Studiedagen team

In het kader van de schoolontwikkeling hebben wij een aantal studiebijeenkomsten ingepland. Een deel van deze bijeenkomsten valt onder schooltijd. De leerlingen zijn tijdens de studiebijeenkomsten van het team vrij. De data van de studiedagen die bekend zijn, staan op de jaarkalender 2022-2023 C. van Leeuwenschool

Extra vakantieverlof buiten de schoolvakanties is niet toegestaan (bijzondere gevallen uitgezonderd).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. van Leeuwenschool

H.A. Lorentzstraat 1
6961 XK Eerbeek

telefoon:
(0313) 65 17 76

e-mail:
directie@cvanleeuwen.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep