Oudercommissie

De oudercommissie is een vertegenwoordiging van ouders, die het team ondersteunt bij het organiseren van activiteiten die het onderwijs voor de kinderen aangenaam, verrassend en waardevoller maken. Dat betekent dat de oudercommissie een belangrijk aandeel heeft in de organisatie van verschillende festiviteiten binnen en buiten de school.

De oudercommissie werkt nauw samen met het onderwijzend team bij de organisatie van de diverse activiteiten zoals: dierendag, sinterklaasfeest, kerstfeest, Pasen en Palmpasen en niet te vergeten de organisatie van het schoolfeest en de bazaar. Ieder jaar wordt er een schoolreisje georganiseerd voor de hele school.

Bij de organisatie van elke activiteit wordt een kleine commissie gevormd, bestaande uit een afvaardiging van oudercommissieleden en teamleden. Dit is de basis voor een optimale voorbereiding van de diverse activiteiten. De oudercommissie noemt zichzelf ook wel eens de personeelsvereniging van de kinderen.

Al deze activiteiten worden bekostigd uit de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage. De ouderbijdrage wordt jaarlijks geïnd in de maand september. 

De oudercommissie vergadert circa 6 keer per jaar.
De vergaderingen worden ook altijd bijgewoond door één van de onderwijzende teamleden.

C. van Leeuwenschool

H.A. Lorentzstraat 1
6961 XK Eerbeek

telefoon:
(0313) 65 17 76

e-mail:
directie@cvanleeuwen.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep