Passend onderwijs

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, moeten die zoveel mogelijk krijgen in het reguliere onderwijs. Op die manier worden kinderen het best voorbereid op een vervolgopleiding en doen ze zo goed mogelijk mee in de samenleving. Dat is het uitgangspunt van de Wet passend onderwijs, die sinds 1 augustus 2014 van kracht is.

Zorgplicht

Door de Wet passend onderwijs zijn scholen verantwoordelijk voor het bieden van een passende onderwijsplek aan ieder kind. Die plek kan op de eigen school zijn of op een andere school in het reguliere onderwijs of in het speciaal (basis)onderwijs. Om invulling te geven aan deze opdracht werkt onze school samen in het samenwerkingsverband IJssel/Berkel.

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

Ook al voor de komst van de Wet passend onderwijs was onze basisschool zo ingericht dat ze meer kan betekenen voor leerlingen die onderling sterk verschillen in tempo, intelligentie, sociale vaardigheden en leermogelijkheden. Een groot deel van de eisen die passend onderwijs aan ons stelt, hebben wij dan ook op orde. In ons zogenaamde  Schoolondersteuningsplan (SOP) hebben wij omschreven welke extra ondersteuning wij aanbieden. De ondersteuningsplannen van alle scholen in de gemeente Brummen staan op de website van het samenwerkingsverband IJssel/Berkel 

SBO De Vorm

Als blijkt dat kinderen niet in het reguliere onderwijs terechtkunnen, kunnen zij in het speciaal basisonderwijs geplaatst worden. Onze school werkt nauw samen met SBO De Vorm, de school voor katholiek speciaal basisonderwijs van de Veluwse Onderwijsgroep.

Alle informatie over passend onderwijs in de gemeente Brummen vindt u hier: samenwerkingsverband IJssel/Berkel

C. van Leeuwenschool

H.A. Lorentzstraat 1
6961 XK Eerbeek

telefoon:
(0313) 65 17 76

e-mail:
directie@cvanleeuwen.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep