ICT en Snappet

ICT

ICT is belangrijk in onze schoolontwikkeling. Ons doel is ICT structureel een plaats te geven als hulpmiddel in de klas, passend bij onze visie op leren. In die visie spelen zelfstandig werken, coöperatief leren, onderwijs op maat en een uitdagende leeromgeving een belangrijke rol en de computer is daarbij van grote waarde. We werken met digitale schoolborden in alle klassen die o.a. ingezet worden als presentatiemiddel, onderwijsmiddel en informatiebron. Door de directe verbinding met internet en de speciale software bieden de digiborden veel mogelijkheden voor een uitdagende leeromgeving. Leerkrachten leren door trainingen hiermee te werken.

In elk lokaal staat een aantal computers en/of laptops. Alle computers hebben aansluiting op het internet en zijn voorzien van een elektronische leeromgeving, waarbinnen elke leerling zijn/haar eigen omgeving heeft. Het gebruik van de computer is in veel gevallen geïntegreerd in lesmethodes, projecten en spreekbeurten. Daarnaast speelt ICT een rol bij het bijhouden van gegevens van leerlingen in ons leerlingvolgsysteem en kwaliteitszorgsysteem.

Snappet in de groepen 4 tot en met 6

De kinderen in groep 4 tot en met 6 rekenen met Snappet.

Snappet wil de kwaliteit van het basisonderwijs verbeteren door een tablet met benodigd lesmateriaal beschikbaar te stellen voor ieder kind. Deze tablet dient als interactieve (slimme) vervanging voor de huidige (werk-)boeken en sluit aan op de meest gebruikte lesmethoden.

Onze leerkracht geeft de gewone les-instructie met behulp van het digibord. De verwerking (opgaven) doet de leerling echter via de tablet en niet meer in een schrift. De leerling ziet daardoor meteen of hij/zij de opgave goed heeft gedaan. Is het fout? Dan kan de leerling de opdracht meteen verbeteren. Directe feedback: niet meer wachten tot leerkracht de antwoorden heeft nagekeken, maar direct zien of je het goed of fout doet. Dit is een enorm verschil met de huidige schriftjes.

Maar er is meer. De leerkracht kan via de computer meekijken hoe de opdrachten worden gemaakt door de leerlingen. Achter de naam van iedere leerling ziet de leerkracht of een opdracht goed of fout gemaakt is. Rood is fout, oranje dan heeft de leerlingen er meer dan 1 keer voor nodig gehad en groen is in 1 keer goed. Ook kan de leerkracht zien hoever de leerling is gevorderd met de leerstof. Stel dat er een bepaalde opdracht door veel leerlingen fout wordt gemaakt, kan de leerkracht deze opdracht nogmaals klassikaal uitleggen.

Als de kinderen klaar zijn met de opdrachten, kunnen ze aan ‘doelen’ gaan werken. Zoals u weet zijn er per jaar leerdoelen opgesteld wat een kind moet kunnen. Daar gaat de leerling dan mee oefenen via opdrachten (vragen). En als de leerling opdracht goed maakt, is de volgende opdracht iets moeilijker. Als een leerling het fout heeft, wordt de volgende opdracht makkelijker. Zo werkt iedereen op zijn niveau en blijft ieder kind gemotiveerd om verder te gaan met oefenen (en dus met de leerdoelen). Niet onbelangrijk: de snelle leerlingen hoeven niet meer te wachten tot de hele klas klaar is. Ze kunnen zelfstandig aan hun doelen werken en worden uitgedaagd doordat ze steeds iets moeilijkere opgaven krijgen.

Kijk voor meer informatie ook op http://www.snappet.org.

 

 

 

C. van Leeuwenschool

H.A. Lorentzstraat 1
6961 XK Eerbeek

telefoon:
(0313) 65 17 76

e-mail:
directie@cvanleeuwen.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep