Overige

Gevonden en verloren voorwerpen

Wilt u jassen, regenkleding, laarzen, gymkleding, bekers, broodtrommels e.d. steeds goed duidelijk voorzien van naam en/of herkenningsteken? Gevonden voorwerpen worden verzameld in een bak. De bak ligt in het eerste lokaal bij de hoofdingang.  In de maandbrief wordt aangekondigd wanneer wij deze weer legen.

GGD op school

Samen met ouders en school zorgen de medewerkers van de GGD ervoor dat kinderen zich zo goed mogelijk ontwikkelen. Zij doen dit door kinderen te onderzoeken, door kinderen te vaccineren en door ondersteuning te bieden aan ouders en leerkrachten en hierin ook samen te werken met andere instanties.

Meer informatie over de GGD op school kunt u vinden in onze digitale  schoolgids

Hoofdluis

Hoofdluis is een regelmatig terugkerend probleem op veel scholen. Op plaatsen waar veel mensen samenkomen, kan de verspreiding zich gemakkelijk voortzetten. Ook de school is, ongewild, zo’n plaats. Wij zijn van mening dat zowel wij als de ouders verantwoordelijkheid dragen bij het bestrijden van hoofdluis.

Om het hoofdluisprobleem onder controle te houden hebben wij gekozen voor een systematische aanpak.

Na iedere vakantie vindt een luizencontrole plaats bij alle leerlingen. Dit wordt door ouders van de eigen groep gedaan. Het verzoek is om deze dagen rekening te houden met de kapsels van de kinderen:

  • Geen vlechten
  • Geen gel
  • Gewoon gemakkelijke kapsels (een simpele staart mag altijd)

U krijgt bericht en adviezen wanneer er luizen en/of neten in het haar van uw kind zijn gevonden. Na drie weken wordt er eenmalig een hercontrole gedaan in de groepen waar bij de standaardcontrole luizen en/of neten gevonden zijn. Het is van belang dat u zelf uw kind(eren) regelmatig controleert en kamt. Indien u luizen en/of neten ontdekt, graag even doorgeven aan de leerkracht(en).

Het is van belang dat als ouders thuis hoofdluis constateren de leerkracht van hun kind daarvan op de hoogte wordt gebracht. Wanneer bij een onderzoek hoofdluis wordt geconstateerd zal dit niet aan het kind worden verteld, maar zal één van de coördinatoren contact opnemen met de ouders. De GGD ondersteunt de werkgroep met informatie en kan in bijzondere gevallen ook zelf contact opnemen met ouders.

Voor vragen en meldingen kunt u terecht bij een van de coördinator van de werkgroep:

mevrouw Jolanda Elijzen tel: 0313-659448

Leerlingenraad

In het kader van het onderwerp ‘burgerschap’ vinden wij het belangrijk dat leerlingen leren omgaan met meningen, meningsvorming en democratie. Wij hebben daarom op school een leerlingenraad. De groepen 3 t/m 8 leveren hiervoor een klassenvertegenwoordiger. De leerlingenraad vergadert op een aantal vaste momenten in het jaar. De data vindt u in de jaarkalender.

Ophangen en verspreiden van folders, flyers e.d.

Het is niet toegestaan op het schoolplein folders, flyers en dergelijke aan ouders of kinderen uit te delen. Na overleg met de directeur kan de school besluiten informatie aan de leerlingen mee te geven. Voor het ophangen van informatie- of promotiemateriaal is eveneens vooraf toestemming van de directie nodig.

Schoolfotograaf

Jaarlijks komt de schoolfotograaf op school. Er worden portretfoto’s en groepsfoto’s gemaakt.

C. van Leeuwenschool

H.A. Lorentzstraat 1
6961 XK Eerbeek

telefoon:
(0313) 65 17 76

e-mail:
directie@cvanleeuwen.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep