Peuteractiviteiten

Kinderopvang organisatie De Wigwam is gehuisvest in hetzelfde pand als de C. van Leeuwenschool en verzorgt buitenschoolse opvang (bso) en kinderdagverblijf (kdv). Op deze manier bieden zij een compleet pakket aan voor kinderen van 0-13 jaar. Alle vormen van opvang worden door De Wigwam aangeboden aan de Lorentzstraat 1. Dus school en opvang onder één dak!

Doordat kinderopvang De Wigwam naast onze kleutergroepen zit en er actief mee samengewerkt wordt, is de overgang van de peuter- naar de kleutergroep een kleine stap. Regelmatig nemen de peuters een kijkje in de kleuterklas. We nemen uw kind bij de hand en ontdekken samen de klas en het gebouw: waar hangen de jassen? Hoe begint een schooldag? Oudere kleuters helpen daarbij.
In de kleuterklas staat een stoeltje klaar en de kleuters verwelkomen uw kind in de kring. We besteden veel aandacht aan het creëren van een veilige sfeer. Pas als kinderen zich op hun gemak voelen, staan zij open voor alle indrukken die ze tijdens een schooldag opdoen. Daarna kan uw kind buitenspelen, een werkje maken of een spelletje doen.

 

C. van Leeuwenschool

H.A. Lorentzstraat 1
6961 XK Eerbeek

telefoon:
(0313) 65 17 76

e-mail:
directie@cvanleeuwen.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep