Missie & visie

De C. van Leeuwenschool is opgericht in 1966 en centraal gelegen in Eerbeek. Wij zijn een open katholieke school voor 4-12 jarigen, waar al meer dan 55 jaar kwalitatief goed onderwijs wordt gegeven. 

Op de C. van Leeuwen werken wij actief en doelgericht aan een veilige, rustige en ordelijke omgeving voor uw kind. We houden rekening met de verschillen tussen kinderen en we dagen kinderen uit het beste uit zichzelf te halen. Daarnaast is er expliciete aandacht voor sociale vaardigheden (Kanjertraining) en geven wij Engels vanaf groep 1.

Missie van de school

Wij willen uw kind(eren) een fijne en leerzame basisschooltijd bieden. Het is ons doel om leerlingen cognitief en sociaal te ontwikkelen, zodat ze kunnen doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs. Om dat te bereiken is ons onderwijs zo opgebouwd dat alle kinderen:

– Uitgedaagd worden hun talenten te ontwikkelen;

– Zich ontwikkelen naar hun mogelijkheden;

– Alle ruimte ervaren om zichzelf te mogen zijn;

– Respect hebben voor verschillen tussen mensen;

– Op een goede wijze leren samenwerken;

– Basiskennis en –vaardigheden ontwikkelen;

– Probleemoplossend vermogen ontwikkelen;

– Onderwijs op maat krijgen, door te zoeken naar mogelijkheden.

Visie van de school

Op de C. van Leeuwenschool staat het kind centraal. Wij stralen enthousiasme uit en zorgen daarbij voor plezier in het leren. Wij dragen zorg voor lesaanbod in de zone van de naaste ontwikkeling. De leerlingen krijgen de ruimte om zichzelf te ontwikkelen en leren in een veilige, uitdagende en gestructureerde leeromgeving. Hierbij zorgen wij voor een afwisseling tussen leerkracht- en leerlinggestuurd onderwijs.

In ons onderwijs kijken wij naar wat ieder kind nodig heeft om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Hierbij maken wij gebruik van de talenten van leerlingen, ouders en leerkrachten. Wij vinden het belangrijk dat kinderen gezond opgroeien en zich als een kanjer naar anderen gedragen.

Op onze school worden de leerlingen voorbereid om actief en op een respectvolle wijze deel te nemen aan de maatschappij.

Op onze school vinden wij een actief partnerschap met ouders/verzorgers van belang. Wij zijn immers samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling van onze leerlingen.

 

C. van Leeuwenschool

H.A. Lorentzstraat 1
6961 XK Eerbeek

telefoon:
(0313) 65 17 76

e-mail:
directie@cvanleeuwen.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep