Groep 1-2a

Welkom op de groepspagina van groep 1-2a.

Leuk dat u hier een kijkje komt nemen.  

Via onderstaande link leest u ons informatieboekje voor schooljaar 2023-2024 

Nieuws uit de groep   

Informatieboekje groep 1-2 23-24

 

Hoe ziet een schoolweek eruit in groep 1-2

We beginnen de dag met de inloop. Tijdens de inloop liggen er voor de kinderen uitdagende werkjes klaar waar ze zelfstandig mee kunnen werken. De kinderen hebben een eigen plek in de klas. Tijdens de kringactiviteiten werken we met de methode Kleuterplein. Aan de hand van thema’s worden  er op het gebied van rekenen, taal, kunstzinnige vorming, muziek en beweging diverse activiteiten aangeboden. Deze activiteiten sluiten aan bij de doelen die in groep 1-2 behaald moeten worden. Om de zelfstandigheid te bevorderen, kiezen de kinderen tijdens de speel-werkles een eigen activiteit waar ze vervolgens mee aan de slag gaan. Ze kunnen dan kiezen uit verschillende activiteiten, zoals de huishoek, de bouwhoek, de themahoek, knutselen, verven en de computer. Ze gaan daarna zelfstandig of samen met andere kinderen aan de slag met de gekozen activiteit. Er wordt gewerkt met coöperatief leren; kinderen leren hiermee samenwerken, naar elkaar luisteren en overleggen.

Op dinsdag wordt er Engelse les gegeven. Aan de hand van liedjes, versjes, verhaaltjes, etc. maken de kinderen op een speelse manier kennis met de Engelse taal.

Elke week hebben de kleuters gymnastiek. We gymmen in onze eigen  inpandige gymzaal.

Daarnaast hebben we iedere week catechese en Kanjertraining. Tijdens de Kanjertraining leren kinderen inzicht te krijgen in gedrag van zichzelf en van elkaar door middel van het Kanjerverhaal en de daarbij behorende gekleurde petten.

C. van Leeuwenschool

H.A. Lorentzstraat 1
6961 XK Eerbeek

telefoon:
(0313) 65 17 76

e-mail:
directie@cvanleeuwen.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep