Onderwijs op maat

Kinderen komen op school om te leren. Dat moet zo goed mogelijk gaan. Wij volgen de resultaten van de kinderen daarom nauwgezet.

Door middel van een aantal toetsafnames per jaar komt de ontwikkeling van de kinderen op verschillende terreinen in beeld. Regelmatig bespreken alle leerkrachten met de intern begeleider de vorderingen van de leerlingen. Op basis van deze bespreking wordt er besloten welke leerlingen op welke wijze extra hulp of extra uitdaging nodig hebben. Ouders worden van deze speciale aandacht en zorg altijd op de hoogte gebracht.

Onze intern begeleider is Anke Weustenenk. Zij is in principe werkzaam op onze school op maandag, dinsdag en woensdag. Ook kunt u haar bereiken via het volgende e-mailadres: ib@cvanleeuwen.nl.

C. van Leeuwenschool

H.A. Lorentzstraat 1
6961 XK Eerbeek

telefoon:
(0313) 65 17 76

e-mail:
directie@cvanleeuwen.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep