Groep 6

Welkom op de groepspagina van groep 6.

Leuk dat u hier een kijkje komt nemen. 

Via onderstaande link leest u het informatieboekje van groep 6 voor schooljaar 2020-2021.

Informatieboekje groep 6 20-21 definitief (1)

Wij zijn elke dag bezig met de vakken rekenen, taal, spelling en lezen. Natuurlijk hebben wij ook andere vakken zoals aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek. Engels, Kanjertraining, gymnastiek, handvaardigheid, tekenen, catechese en muziek zijn ook leuke vakken. Groep 6 doet mee aan het project van KIEMM (Kinderen in Eerbeek Maken Muziek). Vanaf januari leren wij te spelen op een trompet, bugel of bariton. Aan het eind van het schooljaar kunt u naar onze uitvoering komen kijken. Hier zijn alle basisscholen uit Eerbeek bij aanwezig.

Iedere week werken we met een weektaak. Hieraan moeten we zelfstandig werken. Op maandag legt de juf de weektaak uit en op vrijdag moet deze weer ingeleverd worden. Hierdoor leren we goed te plannen, problemen zelf op te lossen en zelfstandig te werken.

Wij gaan er samen (kinderen, ouders en leerkrachten) een fijn en goed schooljaar van maken.

 

 

C. van Leeuwenschool

H.A. Lorentzstraat 1
6961 XK Eerbeek

telefoon:
(0313) 65 17 76

e-mail:
directie@cvanleeuwen.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep