Schoolafspraken

Als het gaat om de omgang met elkaar in school hebben wij vijf belangrijke afspraken vanuit de Kanjertraining:

  • Wij vertrouwen elkaar.
  • Wij helpen elkaar.
  • Wij werken samen.
  • Wij hebben plezier.
  • Wij doen mee.

Deze afspraken vormen de basis van de Kanjertraining waarmee wij in alle groepen werken.

C. van Leeuwenschool

H.A. Lorentzstraat 1
6961 XK Eerbeek

telefoon:
(0313) 65 17 76

e-mail:
directie@cvanleeuwen.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep