Zo blijft u op de hoogte

Opvoeden gebeurt niet alleen thuis, maar ook op school waar uw kind een groot gedeelte van de dag doorbrengt. Daarom vinden wij het belangrijk elkaar te ondersteunen en informeren. U bent na schooltijd altijd welkom om te komen praten over uw kind. Als u wat langer wilt praten, maken we een afspraak.

  • De kinderen uit de groepen 1 t/m 8 krijgen twee keer per jaar een rapport. De data vindt u in de jaarkalender. In het rapport gebruiken wij geen cijfers, maar letters of tekens (bijvoorbeeld: g=goed, v=voldoende). In groep 1 en 2 heeft het rapport meer de vorm van een verslag.
  • Bij de start van het schooljaar in september worden alle ouders/verzorgers uitgenodigd voor een startgesprek van 15 minuten met de (nieuwe) leerkracht(en).  De leerlingen uit de bovenbouw, groep 5 t/m 8, mogen bij het eerste gedeelte van het gesprek aanwezig zijn. Wij gaan ervan uit dat álle leerlingen van de groepen 7 en 8 bij het startgesprek aanwezig zijn. Voor groep 5 en 6 spreken wij de wens uit om ook uw kind mee te nemen naar het startgesprek.
    Voor de onderbouw zullen de startgesprekken plaatsvinden met alleen de ouders. Voor leerlingen is het van belang dat zij ervaren dat ouders en leerkrachten samenwerken, met als doel om het beste uit ze naar boven te halen. Daarnaast kunnen de leerlingen van de bovenbouw zelf ook al goed aangeven wat zij lastig vinden, welke doelen ze dit schooljaar willen stellen en welke hulp ze daarbij nodig hebben van zowel de leerkracht als hun ouders.Wij hopen hiermee nog meer op individueel niveau met u te kunnen afstemmen waar u behoefte aan heeft het komende schooljaar m.b.t. zaken als communicatie en ook helder te zijn over wat wij als school kunnen bieden.
     
  • Gedurende het schooljaar vinden er oudergesprekken plaats.  Zowel de leerkracht(en) als de ouder(s) kan (kunnen) het initiatief nemen voor een gesprek. Oudergesprekken worden (in principe) gevoerd door één van de beide groepsleerkrachten. In het kader van de nieuwe cao voor leerkrachten in het primair onderwijs vinden de gesprekken plaats op de middagen.

Mocht u behoefte hebben aan een gesprek, dan kunt u altijd contact opnemen met de leerkracht om een afspraak te maken.

Jaarkalender

Ieder gezin ontvangt een aantal weken na het begin van het nieuwe schooljaar een jaarkalender. Hierop zijn alvast zoveel mogelijk data van activiteiten ingevuld. U kunt de jaarkalender zelf up-to-date houden met de informatie uit de maandbrief.

Maandbrief

Aan het eind van elke maand verschijnt er een maandbrief. Hierin vindt u informatie over actuele en schoolbrede zaken. 

Ouderportaal en Parro

De leerkrachten werken met het administratieve programma Parnassys. Middels het
ouderportaal kunt u de administratieve- en medische gegevens inzien, evenals de absenties.
Een onderdeel van het ouderportaal is Parro. Parro is een app die u kunt downloaden op uw
mobiele telefoon of tablet. Door informatie via deze app te delen, verloopt de communicatie
en informatievoorziening tussen de leerkracht(en) en u sneller en gerichter. U blijft daarmee
gemakkelijk op de hoogte van nieuwtjes en activiteiten voorzien van foto’s in een
afgeschermde omgeving. Belangrijke en/of persoonlijke/inhoudelijke mededelingen doen wij niet via Parro, hiervoor blijven wij het telefonische of persoonlijke gesprek hanteren.
Om Parro te gebruiken, downloadt u in de app- of playstore de Parro app en kunt u zich
aanmelden.

Zonder een smartphone kunt u ook mededelingen, berichten en agenda-items ontvangen, mits u een Parro account heeft. Die kunt u aanmaken via de Parro webapp op https://talk.parro.com. Daar kunt u dan voortaan inloggen om berichten te lezen. Als u een mededeling gemist heeft, krijgt u automatisch een e-mail ter herinnering.

Kijkmiddagen

Drie keer per jaar is er voor de groepen 1 tot en met 8 een ‘kijk-/schriftjesmiddag’. In elke groep kunnen ouders dan na schooltijd even binnenlopen om samen met hun kind het werk te bekijken. De leerkracht is op de achtergrond aanwezig.

Kijkmiddag

Voor de ouders van de kinderen uit groep 1/2 wordt er een paar keer per jaar een kijkmiddag georganiseerd. Tijdens de kijkmiddagen kunt u samen met uw kind kijken naar de activiteiten en opdrachten van het huidige thema. Ook deze data vindt u in de jaarkalender.

Social media

  • Social media, u kunt ons volgen op Facebook (www.facebook.com/cvanleeuwenschool                    

C. van Leeuwenschool

H.A. Lorentzstraat 1
6961 XK Eerbeek

telefoon:
(0313) 65 17 76

e-mail:
directie@cvanleeuwen.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep