Identiteit

C. van Leeuwen maakt deel uit van de Veluwse Onderwijsgroep. De basisscholen van de Veluwse Onderwijsgroep zijn open katholieke scholen, die uitgaan van en geïnspireerd worden door de joods-christelijke traditie en de christelijk-katholieke bronnen van onze samenleving. De scholen staan nadrukkelijk open voor iedereen die onze uitgangspunten wil onderschrijven.

Er is ruimte voor andere geloofsovertuigingen en voor mensen die kennis willen maken met onze overtuiging. Concreet betekent dit dat onze scholen zorgvuldig omgaan met het geloof en met de daaruit volgende opvattingen over waarden en normen. We maken die opvattingen zo duidelijk mogelijk binnen de dagelijkse praktijk van ons onderwijs. Identiteit is voor ons een vertrekpunt, geen eindpunt. Onze scholen besteden aandacht aan de Bijbel zonder daar evangeliserend of diskwalificerend mee om te gaan. Uiteindelijke keuzes worden, naar onze overtuiging, gemaakt door de ouders en hun kind(eren), niet door de school.

Op onze school werken we met de catechesemethode Hemel en Aarde en besteden we bewust tijd aan kerkelijke feesten en vieringen op school of in de H. Geestkerk. Voor de kinderen van groep 4 is er de mogelijkheid om hun eerste communie te doen. In een aantal stappen worden de kinderen voorbereid. Ze worden hierin begeleid door een parochiële werkgroep en hun ouders. Zodra uw kind in groep 4 komt, krijgt u hierover meer informatie. Hetzelfde geldt voor de voorbereidingen op het vormsel in groep 8. Ook hierbij worden de kinderen buiten schooltijd door een werkgroep begeleid.

C. van Leeuwenschool

H.A. Lorentzstraat 1
6961 XK Eerbeek

telefoon:
(0313) 65 17 76

e-mail:
directie@cvanleeuwen.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep