Afspraken rondom het brengen en halen

Het is voor de rust in de klas belangrijk dat de kinderen op tijd zijn. De school begint om ’s ochtends om 8.30 uur.

Alle kinderen komen vanaf 8.20 uur zelfstandig de school binnen. De kinderen van de groepen 1 t/m 3 gaan naar binnen via de onderbouwingang
aan de zijkant van het gebouw. De kinderen van de groepen 4 t/m 8 gaan via de hoofdingang.

 

Fietsenstalling

Wij willen aan alle leerlingen die op fiets komen, vragen om de ingang aan de H.A. Lorentzstraat te gebruiken. Graag meteen bij de ingang van het plein afstappen aangezien de afspraak geldt dat er op het plein niet gefietst mag worden.

De ruimte om de fietsen te stallen is wat beperkt. We vragen daarom gezinnen die in de wijk van de school wonen zoveel mogelijk lopend naar school te komen.

 

Parkeren:

Elke dag komen er ongeveer 300 leerlingen naar het nieuwe schoolgebouw. Om dit zo veilig mogelijk te kunnen doen, vragen wij u zoveel mogelijk lopend, of anders met de fiets naar school te komen.

Mocht u toch uw kind(eren) met de auto wegbrengen en ophalen: Denkt u dan altijd aan de veiligheid van iedereen en ook aan onze buren? Houdt u opritten vrij en zorgt u dat het
zebrapad een veilige plek is voor onze leerlingen om over te steken? Parkeren binnen 5 meter van het zebrapad is verboden zo ook het parkeren van auto’s in bochten.

 

 

C. van Leeuwenschool

H.A. Lorentzstraat 1
6961 XK Eerbeek

telefoon:
(0313) 65 17 76

e-mail:
directie@cvanleeuwen.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep