Zo blijft u op de hoogte

Opvoeden gebeurt thuis en ook op school waar uw kind een groot gedeelte van de dag doorbrengt. Daarom vinden wij het belangrijk elkaar te ondersteunen en informeren. U bent na schooltijd altijd welkom om te komen praten over uw kind. Als u wat langer wilt praten, maken we een afspraak.

  • De kinderen uit de groepen 1 t/m 8 krijgen twee keer per jaar een rapport. De data vindt u in de jaarkalender. In het rapport gebruiken wij geen cijfers, maar letters of tekens (bijvoorbeeld: g=goed, v=voldoende). In groep 1 en 2 heeft het rapport meer de vorm van een verslag.
  • Bij de start van het schooljaar in september worden alle ouders/verzorgers uitgenodigd voor een startgesprek van 15 minuten met de (nieuwe) leerkracht(en). Tijdens dit individuele gesprek kunt u met de leerkracht(en) afstemmen wat de onderwijsbehoeften van uw kind zijn en tevens afspraken maken over de verwachting en communicatie voor het huidige schooljaar.
  • In november zijn er vrijwillige 15-minutengesprekken. Zowel de leerkracht(en) als de ouder(s) kan (kunnen) het initiatief nemen voor een gesprek.
  • In maart worden alle ouders/verzorgers uitgenodigd voor een 15-minutengesprek naar aanleiding van het eerste rapport.
  • Aan het einde van het schooljaar zijn er wederom vrijwillige 15-minutengesprekken naar aanleiding van het tweede rapport. Oudergesprekken worden (in principe) gevoerd door één van de beide groepsleerkrachten. In het kader van de nieuwe cao voor leerkrachten in het primair onderwijs vinden de gesprekken plaats op de middagen.

Mocht u tussentijds behoefte hebben aan een gesprek, dan kunt u altijd contact opnemen met de leerkracht om een afspraak te maken.

Schriftjesmiddag

Ouders/verzorgers van leerlingen van groep 3 t/m 8 worden, over het jaar verdeeld, een aantal keren in de gelegenheid gesteld het schriftelijk werk van hun kind in te zien. Dit staat in de kalender vermeld als schriftjesmiddag. In elke groep kunnen ouders dan om 15.15 uur even binnenlopen om samen met hun kind het werk te bekijken. De leerkracht is op de achtergrond aanwezig.

Kijkmiddag

Voor de ouders van de kinderen uit groep 1/2 wordt er een paar keer per jaar een kijkmiddag georganiseerd. Tijdens de kijkmiddagen kunt u samen met uw kind kijken naar de activiteiten en opdrachten van het huidige thema. Ook deze data vindt u in de jaarkalender.

Verder informeren wij u door:

C. van Leeuwenschool

H.A. Lorentzstraat 1
6961 XK Eerbeek

telefoon:
(0313) 65 17 76

e-mail:
directie@cvanleeuwen.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep