locatie weergave
schoolgids
onze resultaten

"Dit is de leukste school, je leert er heel veel en je maakt er snel vrienden"

- Tessa

"De juffen zijn heel lief en ze helpen je graag "

- Sterre

"De juffen en meesters zorgen altijd dat de kinderen plezier hebben"

- Jesper

"Ik vind dat de C. van Leeuwenschool de leukste school van Nederland is"

- Tim

"Ik vind school zo leuk omdat je heel veel leert en ieder jaar doen we aan carnaval en dan mag je optreden"

- Emmy

"Als je dorst hebt, kan je uit jouw bidon drinken"

- Lena

"Ze leggen goed uit als je het niet snapt"

- Myrthe

"Wij doen kanjertraining en dat vind ik supergoed "

- Leonie

"Onze juf zegt altijd: ‘Fouten zijn het bewijs dat je het probeert’"

- Robin

"Rekenen is het leukste vak op school omdat er voor iedereen een uitdaging is"

- Reza

"Wij leren Engels en dat is superleuk "

- Rabia

"We zorgen dat iedereen een leuke en fijne dag heeft"

- Elina
Ga naar de informatie pagina
of bel (0313) 65 17 76

Zo kan het zijn

Eva zwaait naar papa en mama. De eerste dag in groep 1. Een spannende dag voor Eva en haar ouders. Verlegen kijkt Eva naar de juf. “Welkom Eva, vandaag zal Liam jou helpen”, zegt juf. Liam zit al langer in groep 1 en wijst Eva de weg. Voor alle kinderen liggen er werkjes klaar op de tafels. Eva en Liam maken samen een puzzel. Daarna mogen alle kinderen in de kring gaan zitten. “Wie weet er een woord dat begint met de letter K?”, vraag juf. Eva steekt haar vinger op en de juf wijst Eva aan. “Kip!”, zegt Eva trots. “Goed zo, Eva”, zegt juf. Aan het einde van de dag komt mama Eva weer ophalen. Wat is de tijd voorbijgevlogen!

 

Engels

De Engelse taal is niet meer weg te denken uit onze huidige maatschappij. Het Engels komt steeds vaker voor in het dagelijks leven en wordt ook vaak als voertaal gebruikt in het bedrijfsleven en bij vervolgopleidingen. Om kinderen hier goed op voor te bereiden, krijgen ze bij ons op school Engelse les vanaf groep 1. Spelenderwijs maken de jongste kinderen kennis met de Engelse taal. Door op jonge leeftijd een tweede taal te leren, ontwikkelen kinderen hun taalgevoel beter. Dit komt met name het Nederlands ten goede en daarmee alle andere vakken.

ICT

De mogelijkheden van ICT in het onderwijs worden steeds groter en interessanter. Dat is de reden dat wij alle leerlingen vertrouwd maken met ICT. Dat begint al bij de allerjongste leerlingen. Zij doen bijvoorbeeld spelletjes op de computer, de tablet en het digibord, waardoor zij spelenderwijs de letters en cijfers leren kennen. In de hogere groepen leren kinderen informatie op te zoeken op internet en maken zij presentaties in PowerPoint en Prezi. Hiervoor maken zij gebruik van ons computereiland, of de computers, laptops  en tablets in de klaslokalen.

Kanjertraining

Kinderen komen pas tot leren als zij zich prettig en veilig voelen. Alle kinderen krijgen daarom ‘Kanjertraining’. Het doel van deze training is dat ieder kind leert om positief over zichzelf en anderen te denken, zodat een veilige sfeer ontstaat waarin pesten zoveel mogelijk wordt voorkomen. Wekelijks oefenen wij in een kanjer-les hoe met elkaar om te gaan, rekening te houden met elkaar en vertrouwen in onszelf te krijgen. De volgende vijf basisregels staan daarbij centraal: we vertrouwen elkaar, we helpen elkaar, we lachen elkaar niet uit, niemand speelt de baas en niemand is zielig. Vanaf 2012 is onze school een volledig gecertificeerde kanjerschool.

Bij de kleuters

Vanaf twee jaar is uw kind welkom bij onze inpandige kinderopvang en peuterspeelzaal De Wigwam. Regelmatig nemen de peuters een kijkje in de kleuterklas. Hier staat een stoeltje klaar en de kleuters verwelkomen uw kind in de kring. We besteden veel aandacht aan het creëren van een veilige sfeer. Pas als kinderen zich op hun gemak voelen, staan zij open voor alle indrukken die ze tijdens een schooldag opdoen.
We nemen uw kind bij de hand en ontdekken samen de klas en het gebouw: waar hangen de jassen? Hoe begint een schooldag? Oudere kleuters helpen daarbij. Daarna kan uw kind buitenspelen, een werkje maken of een spelletje doen.

Gezonde school

Een gezonde leefstijl vinden wij heel belangrijk. Daarom krijgen kinderen bij ons les over gezond eten en omgaan met de natuur. Ook bewegen we veel. Zo doen we mee aan verschillende sporttoernooien en de Koningsspelen en lopen we ieder jaar de avondvierdaagse. Dagelijks nemen onze leerlingen fruit of groente mee voor de ochtendpauze. In april hebben alle leerlingen een bidon gekregen om tussendoor extra water te kunnen drinken. In oktober verwachten wij het vignet Gezonde School te behalen.

Even voorstellen…

"De C. van Leeuwen biedt al 50 jaar kwalitatief goed onderwijs. Samen doen wij er alles aan om het talent van uw kind(eren) tot bloei te laten komen." Nicole Horstink, locatiedirecteur
"Op de C. van Leeuwenschool weten we dat elk kind uniek is en richten daar ons onderwijs op in." Anke Weustenenk, intern begeleider
"Ieder kind ontwikkelt zich en leert in zijn eigen tempo en op zijn eigen manier. Op onze school is er ruimte voor deze verschillen tussen kinderen. Ieder kind mag er zijn. Dat is het 'karakter' van onze school!" Kim van Ommen, onderbouwcoördinator
“De C. van Leeuwenschool heeft een uitdagend en passend leerprogramma voor elk kind op zijn of haar eigen niveau. Mede hierdoor gaat mijn kind met plezier naar school." Rik Brom, ouder

Dit vinden wij belangrijk

Uw kind een fijne en zo leerzaam mogelijke basisschooltijd bieden, dat is onze missie. Om dat te bereiken is ons onderwijs zo opgebouwd dat alle kinderen:

 • op hun eigen niveau les krijgen
 • sociale vaardigheden ontwikkelen
 • Engelse les krijgen, van groep 1 tot en met 8
 • gestimuleerd worden zelfstandig te zijn
 • extra ondersteuning krijgen als dat nodig is
 • een gezonde leefstijl meekrijgen
 • les krijgen van een dynamisch en enthousiast team dat voortdurend werkt aan de eigen ontwikkeling
Ik heb nog een vraag.
Hoe zit het met
vraag

Vanaf twee jaar is uw kind welkom bij onze inpandige kinderopvang en peuterspeelzaal De Wigwam. Regelmatig nemen de peuters een kijkje in de kleuterklas. We nemen uw kind bij de hand en ontdekken samen de klas en het gebouw: waar hangen de jassen? Hoe begint een schooldag? Oudere kleuters helpen daarbij.
In de kleuterklas staat een stoeltje klaar en de kleuters verwelkomen uw kind in de kring. We besteden veel aandacht aan het creëren van een veilige sfeer. Pas als kinderen zich op hun gemak voelen, staan zij open voor alle indrukken die ze tijdens een schooldag opdoen.
Daarna kan uw kind buitenspelen, een werkje maken of een spelletje doen.

Doordat kinderopvang De Wigwam naast onze kleutergroepen zit en er actief mee samengewerkt wordt, is de overgang van de peuter- naar de kleutergroep een kleine stap.

doorvragen per mail

Dit zijn onze lestijden:

Groep 1 t/m 8

Dag
Maandag 8.20-14.00 uur
Dinsdag 8.20-14.00 uur
Woensdag 8.20-14.00 uur
Donderdag 8.20-14.00 uur
Vrijdag 8.20-14.00 uur

 Kinderen mogen niet eerder dan 15 minuten vóór schooltijd aanwezig zijn. Vanaf dat moment is er toezicht op het plein.

doorvragen per mail

De vakanties 2023-2024  kunt u vinden in onze jaarkalender maar om het u gemakkelijk te maken staan ze hier nog even op een rijtje:

Herfstvakantie 16 oktober t/m 20 oktober
Kerstvakantie 25 december t/m 5 januari
Voorjaarsvakantie 19 februari t/m 23 februari
Goede Vrijdag en pasen 29 maart t/m 1 april
Meivakantie 29 april t/m 10 mei
Hemelvaart valt in de meivakantie
Tweede pinksterdag 20 mei
Zomervakantie  15 juli t/m 23 augustus


Wilt u buiten de vakanties verlof aanvragen voor uw kind, dan gelden er bijzondere regels. U leest er
hier meer over.Tijdens studiedagen is uw ook kind ook vrij. De data van de studiedagen die bekend zijn staan op de
jaarkalender.

doorvragen per mail

Opvoeden gebeurt thuis, maar ook op school waar uw kind een groot gedeelte van de dag doorbrengt. Daarom vinden wij het belangrijk elkaar te ondersteunen en informeren. U bent na schooltijd altijd welkom om te komen praten over uw kind. Als u wat langer wilt praten, maken we een afspraak.

Verder informeren wij u op de volgende manieren:

 • Startgesprekken: een keer per jaar bij de start van het schooljaar
 • Oudergesprekken
 • Rapport: twee keer per jaar
 • Extra oudergesprekken: op aanvraag vanuit ouders en/of school
 • Kijkmiddag/schriftjesmiddag: drie keer per jaar
 • Jaarkalender
 • Onze ‘maandbrief’: maandelijks per mail en op onze website
 • Informatieboekje: een keer per jaar aan het begin van het schooljaar
 • Onze website: www.cvanleeuwen.nl
 • Social media: u kunt ons volgen op Facebook (facebook.com/cvanleeuwenschool) en Twitter (@cvanleeuwen59)

doorvragen per mail
agenda

Er zijn op dit moment geen aankomende agendapunten

Meer agendapunten

Kom kennismaken

We hopen dat u een goede indruk heeft gekregen van onze school. Wilt u meer weten of langskomen om kennis te maken? Laat uw gegevens hier achter en we nemen contact met u op.


C. van Leeuwenschool

H.A. Lorentzstraat 1
6961 XK Eerbeek

telefoon:
(0313) 65 17 76

e-mail:
directie@cvanleeuwen.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep