Vakanties en vrije dagen

Schoolvakanties 2020-2021 

Start schooljaar 31 augustus 2020

Herfstvakantie 19 oktober t/m 23 oktober 2020
Kerstvakantie 21 december 2019 t/m 1 januari 2021
Krokusvakantie 22 februari t/m 26 februari 2021
Goede vrijdag 2 april 2021
Paasmaandag 5 april 2021
Meivakantie (incl. Koningsdag) 26 april t/m 7 mei 2021
Hemelvaart (+ extra vrije dag) 13 mei en 14 mei 2021
Pinkstermaandag 24 mei 2021
Zomervakantie 19 juli 2021 t/m 27 augustus 2021

 

Extra vakantieverlof buiten de schoolvakanties is niet toegestaan (bijzondere gevallen uitgezonderd).

Studiedagen team

In het kader van de schoolontwikkeling hebben wij een aantal studiebijeenkomsten ingepland voor het team. Een deel van deze bijeenkomsten valt onder schooltijd. De leerlingen zijn dan vrij. De data van de studiedagen die al bekend zijn, staan op de jaarkalender.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. van Leeuwenschool

H.A. Lorentzstraat 1
6961 XK Eerbeek

telefoon:
(0313) 65 17 76

e-mail:
directie@cvanleeuwen.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep