Vakanties en vrije dagen

Vakantierooster 2018-2019

Herfstvakantie 22 oktober t/m 26 oktober 2018
Kerstvakantie 24 december 2018 t/m 4 januari 2019
Krokusvakantie 25 februari t/m 1 maart 2019
Goede vrijdag 19 april 2019
Pasen 22 april 2019
Meivakantie* 29 april t/m 3 mei 2019
Hemelvaart 30 mei en 31 mei 2019
Pinksteren 7 juni t/m 11 juni 2019
Zomervakantie 22 juli 2019 t/m 30 augustus 2019

*De meivakantie is op advies van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van Primair Onderwijs door het bestuur vastgesteld en wijkt af van de vakantieperiode zoals voor het Voortgezet Onderwijs is vastgesteld.

Extra vakantieverlof buiten de schoolvakanties is niet toegestaan (bijzondere gevallen uitgezonderd).

Studiedagen team

In het kader van de schoolontwikkeling hebben wij een aantal studiebijeenkomsten ingepland voor het team. Een deel van deze bijeenkomsten valt onder schooltijd. De leerlingen zijn dan vrij. De data van de studiedagen die al bekend zijn, staan op de jaarkalender.

Vergader- en studiedagen schooljaar 2018-2019:

Hieronder treft u een overzicht van de vergader- en studiedagen van het team waarop de leerlingen vrij zijn.

 Vrijdag 21 september
 Maandag 24 september
 Donderdag 6 december
 Vrijdag 15 februari
 Maandag 18 februari
 Vrijdagmiddag 22 februari v.a. 12.00 uur
 Donderdagmiddag 16 mei v.a. 12.00 uur
 Woensdag 29 mei
 Maandag 1 juli
 Dinsdag 2 juli
 Vrijdagmiddag 19 juli v.a. 12.00 uur

Vakantierooster 2019-2020

Hieronder treft u alvast het vakantierooster aan voor  het nieuwe schooljaar 2019-2020.

Start schooljaar :  2 september 2019

Herfstvakantie:  21 t/m 25 oktober 2019

Kerstvakantie: 23 december 2019 t/m 3   januari 2020

Voorjaarsvakantie 24 t/m 28 februari 2020

Paasmaandag 13 april 2020

Meivakantie 27 april t/m 8 mei 2020

(incl. Konings- en Bevrijdingsdag)

Hemelvaart (+ extra vrije dag) 21 en 22 mei 2020

Pinkstermaandag 1 juni 2020

Zomervakantie 20 juli t/m 28 augustus 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. van Leeuwenschool

H.A. Lorentzstraat 1
6961 XK Eerbeek

telefoon:
(0313) 65 17 76

e-mail:
directie@cvanleeuwen.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep