Overige

Gevonden en verloren voorwerpen

Wilt u jassen, regenkleding, laarzen, gymkleding, bekers, broodtrommels e.d. steeds goed duidelijk voorzien van naam en/of herkenningsteken? Gevonden voorwerpen worden verzameld in een bak. De bak ligt in het eerste lokaal bij de hoofdingang.  In de maandbrief wordt aangekondigd wanneer wij deze weer legen.

GGD op school

Samen met ouders en school zorgen de medewerkers van de GGD ervoor dat kinderen zich zo goed mogelijk ontwikkelen. Zij doen dit door kinderen te onderzoeken, door kinderen te vaccineren en door ondersteuning te bieden aan ouders en leerkrachten en hierin ook samen te werken met andere instanties.

Meer informatie over de GGD op school kunt u vinden in onze digitale  schoolgids

Hoofdluis

Hoofdluis is een regelmatig terugkerend probleem op veel scholen. Op plaatsen waar veel mensen samenkomen, kan de verspreiding zich gemakkelijk voortzetten. Ook de school is, ongewild, zo’n plaats. Wij zijn van mening dat zowel wij als de ouders verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het bestrijden van hoofdluis. Om het hoofdluisprobleem onder controle te houden, hebben wij gekozen voor een systematische aanpak. Er is een werkgroep van ouders samengesteld, die regelmatig alle kinderen van de school controleert. De controles vinden plaats op de eerste maandag na de vakantie. Het verzoek is om deze dagen rekening te houden met de kapsels van de kinderen:

  • Geen vlechten
  • Geen gel
  • Gewoon gemakkelijke kapsels (een simpele staart mag altijd)

Ook wordt de werkgroep ingeschakeld als blijkt dat er hoofdluis is geconstateerd. Het is van belang dat als ouders thuis hoofdluis constateren, de school en/of de coördinator van de werkgroep daarvan op de hoogte wordt gebracht. Wanneer bij een onderzoek hoofdluis wordt geconstateerd zal dit niet aan het kind worden verteld, maar zal de coördinator contact opnemen met de ouders. Na constatering van hoofdluis vindt altijd hercontrole plaats.

De GGD ondersteunt de werkgroep met informatie en kan in bijzondere gevallen ook zelf contact opnemen met ouders. Voor vragen en meldingen kunt u terecht bij de coördinator van de luizenwerkgroep:

mevrouw Elijzen tel: 0313-659448

Leerlingenraad

In het kader van het onderwerp ‘burgerschap’ vinden wij het belangrijk dat leerlingen leren omgaan met meningen, meningsvorming en democratie. Wij hebben daarom op school een leerlingenraad. De groepen 3 t/m 8 leveren hiervoor een klassenvertegenwoordiger. De leerlingenraad vergadert op een aantal vaste momenten in het jaar. De data vindt u in de jaarkalender.

Ophangen en verspreiden van folders, flyers e.d.

Het is niet toegestaan op het schoolplein folders, flyers en dergelijke aan ouders of kinderen uit te delen. Na overleg met de directeur kan de school besluiten informatie aan de leerlingen mee te geven. Voor het ophangen van informatie- of promotiemateriaal is eveneens vooraf toestemming van de directie nodig.

Schoolfotograaf

Jaarlijks komt de schoolfotograaf op school. Er worden portretfoto’s en groepsfoto’s gemaakt.

C. van Leeuwenschool

H.A. Lorentzstraat 1
6961 XK Eerbeek

telefoon:
(0313) 65 17 76

e-mail:
directie@cvanleeuwen.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep