Lestijden en ziekmelden

De C. van Leeuwenschool hanteert een continurooster volgens het vijf-gelijke-dagen model. 

Het continurooster houdt in dat alle kinderen tussen de middag op school blijven en dat voor alle kinderen de lestijd gelijk is ( 08.30 – 14.00 uur). Alle kinderen blijven alle dagen van de week – dus van maandag t/m vrijdag van 08.30 – 14.00 uur op school.

Om 12.00 uur eten de kinderen samen met de leerkracht en met de klasgenoten in de eigen klas.
Kinderen nemen iedere dag zelf hun eigen lunch mee naar school in een trommeltje voorzien van de naam. Wij vragen u daarbij te zorgen voor een gezonde lunch. Rond de lunch is er een buitenspeelmoment voor alle groepen. Om 14.00 uur is het einde schooldag en gaan de kinderen naar huis of naar de BSO (kijk voor meer informatie en inschrijfmogelijkheden op de website van De Wigwam).

Inloop / wegbrengen kinderen

Kinderen mogen niet eerder dan 10 minuten vóór schooltijd aanwezig zijn. Vanaf dat moment start de inloop in alle groepen en is er toezicht in de klassen.

Alle kinderen mogen vanaf 8.20 uur rustig binnen komen. Voor de rust in de klas is het belangrijk dat de kinderen op tijd zijn. De lessen beginnen om 8.30 uur.
De kinderen van de groepen 1 t/m 3 gaan naar binnen via de onderbouwingang.
Van de kinderen van groep 4 t/m 8 verwachten wij dat ze zelfstandig naar
binnen komen. U kunt afscheid nemen op het plein.

Ophalen van de kinderen
Ouders/verzorgers van de leerlingen van de groepen 1 t/m 3 mogen om 14.00 uur op het
plein bij de onderbouwingang wachten. De leerkrachten komen samen met de kinderen op
deze plek naar buiten.
De kinderen van de groepen 4 t/m 8 komen samen met de leerkrachten door de hoofdingang
naar buiten.

Ziekmelden

Mocht uw kind ziek zijn, gelieve dat dan vóór 8.20 uur telefonisch of via Parro aan ons door te doorgeven.

Telefoonnummer school: 0313-651776

Bezoeken aan de tandarts/dokter graag zo min mogelijk onder schooltijd plannen. Indien het niet anders kan, willen we dat graag van te voren weten. Dit kan middels een briefje dat u aan uw kind meegeeft of middels een e-mail of Parro aan de leerkracht(en).

 

C. van Leeuwenschool

H.A. Lorentzstraat 1
6961 XK Eerbeek

telefoon:
(0313) 65 17 76

e-mail:
directie@cvanleeuwen.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep