Gymnastiek

In verband met de nieuwbouw van het nieuwe scholencluster aan de Lorentzstraat gymmen de groepen 3 t/m 8 met ingang van het nieuwe schooljaar in sporthal De Bhoele.  

De eerste ontwikkelingen van de nieuwbouw worden zichtbaar. Daarom hebben wij besloten om met de groepen 3 t/m 8 met ingang van komende week te gaan gymmen in sporthal De Bhoele. De gymzaal aan de Lorentzstraat staat er op dit moment nog wel, maar wordt op enig moment ook gesloopt.
Tevens is er op dit moment maar één kleedkamer beschikbaar. Met name voor de bovenbouwgroepen vinden wij het niet wenselijk om alle leerlingen bij elkaar te laten omkleden. De groepen 1/2 blijven voorlopig nog wel gymmen in de gymzaal aan de Lorentzstraat. Wanneer dit niet meer kan, mogen wij in overleg gebruikmaken van de speelzaal van basisschool de Enk. Ouders van de leerlingen uit groep 1/2 zullen door de leerkrachten op de hoogte gebracht worden wanneer dit verandert.

Gymrooster 2017-2018

Groepen 1-2                         woensdag, voorlopig nog in de gymzaal aan de Lorentzstraat.

groep 1-2A:                   13.00 – 14.00 uur

De kinderen kunnen om 14.00 uur opgehaald worden bij de gymzaal aan de Lorentzstraat.

groep 1-2B:                   10.30 – 11.30 uur

Groepen  3 en 4           woensdag van 8.40 – 09.45 uur in De Bhoele

Wij willen u vragen om uw kind op woensdag naar De Bhoele te brengen. Daar kunnen de kinderen zich omkleden en om 8.40 uur begint de les. Voor de terugweg is busvervoer geregeld.

Groepen 5 en 5/6       dinsdag van 08.30 – 09.45 uur in De Bhoele

Vanaf 8.15 uur is er een leerkracht aanwezig bij de sporthal.
Het is de bedoeling dat de kinderen gebracht worden bij sporthal De Bhoele. Aan het eind van de les lopen we samen met de hele groep weer terug naar school.

Groepen 7 en 8          dinsdag van 10.00 – 12.00 uur in De Bhoele

De kinderen van groep 7 en 8 gaan lopend naar de gymzaal en weer terug.

Groep 1-2

Het is belangrijk dat de kinderen schoenen met profiel/grip aan hebben tijdens de gymlessen.

Groep 3-8

De kinderen van groep 3 t/m 8 krijgen ook gymles. Het is verplicht dat de kinderen gymkleding dragen (gympakje, kort broekje, T-shirt e.d.) en goed passende stevige gymschoenen. Als uw kind niet aan de gymlessen mag deelnemen, ontvangen we graag een berichtje van u. Dat voorkomt misverstanden. Zonder gymspullen kan uw kind niet meedoen aan de gymles

C. van Leeuwenschool

H.A. Lorentzstraat 1
6961 XK Eerbeek

telefoon:
(0313) 65 17 76

e-mail:
directie@cvanleeuwen.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep