Op weg naar nieuwbouw

De C. van Leeuwen krijgt een gloednieuw schoolgebouw aan de Lorentzstraat, samen met basisschool de Enk.

Op deze pagina houden wij u regelmatig op de hoogte van de vorderingen van de nieuwbouw.

Onze bouwambassadeurs Lotte en Tijn houden alle ontwikkelingen rondom de bouw bij op nieuwbouweerbeek.nl: https://nieuwbouwcvanleeuwen.wordpress.com/

De bouw van onze nieuwe school is in volle gang! Wanneer u langs de bouwlocatie rijdt, kunt u zien dat de bouw op een positieve wijze vordert. Hieronder treft u een foto aan van de bouwtekening van de nieuwe school zodat u een indruk krijgt hoe het eindresultaat eruit gaat zien.

Start nieuwbouw C. van Leeuwen

De gemeente Brummen heeft in nauwe samenwerking met onder andere alle schoolbesturen werk gemaakt van de huisvesting van de basisscholen in de gemeente. Inmiddels zijn alle juridische procedures rondom de bouw van het scholencluster aan de H.A. Lorentzstraat afgerond en wordt officieel op maandag 25 september 2017 gestart met de bouw. Naar verwachting zullen wij met ingang van schooljaar 2018-2019 het nieuwe schoolgebouw kunnen betrekken.Wij kijken daar enorm naar uit!

Persbericht 25-08-2017 

Hieronder kunt u het persbericht lezen van de gemeente Brummen over de bouw van het nieuwe scholencluster aan de Lorentzstraat,

persbericht bouw scholencluster Lorentzstraat

 

Nieuwbouw stand van zaken augustus 2017

De nieuwe school komt…
Van de gemeente Brummen hebben wij bericht ontvangen dat niets ons nieuwe schoolgebouw in de weg staat, oftewel: volgend schooljaar beginnen wij in ons nieuwe gebouw!
Het zal u de afgelopen weken vast niet ontgaan zijn; het oude gebouw aan de Lorentzstraat is gesloopt. Het terrein is bouwrijp gemaakt.  Firma Koopmans, de aannemer, is gestart met de bouwwerkzaamheden. De school zal gebruiker worden van het nieuwe pand. Dit betekent dat de gemeente bepaalt op welke manier de school opgeleverd zal worden. Achter de schermen zijn wij druk bezig om, na oplevering door de gemeente, onze school een echte C. van Leeuwen- look te geven. Aangezien de school een werkplek voor leerlingen is, hebben wij besloten onze leerlingen actief te betrekken bij de bouw. Er komt een officieel startmoment met onze leerlingen en ouders. Waarschijnlijk zal dit eind september zijn. Vanaf dat moment zullen wij u regelmatig op de hoogte houden van de vorderingen en zullen op onze website en op facebook foto’s te vinden zijn van het nieuwe gebouw.

Nieuwbouw stand van zaken mei 2017

De gemeenteraad van onze gemeente heeft vorige week een besluit genomen dat belangrijk is voor onze school. Raadsbreed is besloten een definitieve verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de bouw van ons scholencluster. Dit betekent dat het college nu de omgevingsvergunning voor de bouw van onze school kan afgeven. Dit betekent ook dat de realisatie weer een stap dichterbij komt. Wellicht heeft u het al gezien, maar er wordt inmiddels een voorzichtige start gemaakt met de sloop van onze oude dependance ‘het Leeuwenpaleis’ aan de Lorentzstraat. Rondom het perceel zijn hekwerken geplaatst en er zijn sloopactiviteiten gaande. De voorbereidingen voor de nieuwbouw van het nieuwe scholencluster waarin onze school haar intrek zal nemen, zijn dus in gang gezet en daar zijn wij natuurlijk heel blij mee. Wij houden u op de hoogte van de voortgang als de gemeente Brummen ons voorziet van informatie. Zij zijn tijdens dit hele proces bouwheer en verantwoordelijk voor het gehele proces.

Nieuwbouw stand van zaken oktober 2016

Zoals inmiddels wellicht bij u bekend is, heeft de bouw van ons nieuwe schoolgebouw opnieuw vertraging opgelopen. De gemeente heeft aangegeven de komende maanden besluiten te nemen over de lopende MER (milieu effect rapportage). Dit betekent dat wij hopen dat de gemeente het voorgenomen besluit tot start van de nieuwbouw daadwerkelijk uit gaat voeren.

Achter de schermen is er intensief contact tussen de gemeente en de voorzitter van ons college van bestuur. Via de directie wordt de MR geïnformeerd over de stand van zaken. Helaas is er de afgelopen maanden weinig veranderd in deze nieuwsvoorziening. Wij hopen op een vlot en positief antwoord vanuit de gemeente.

Nieuwbouw stand van zaken november 2016

De afgelopen maand hebben er weinig veranderingen plaatsgevonden.

Onze bestuurder, dhr. Wim Hoetmer, heeft wel met de wethouder, dhr. Van Ooijen, gesproken over onze aanpassingen in het huidige gebouw. De gemeente heeft dit op veiligheid gecontroleerd en heeft ons complimenten gegeven over het tijdelijke klaslokaal. In hetzelfde gesprek heeft de wethouder opnieuw uitgesproken dat de bouwwerkzaamheden van ons nieuwe schoolgebouw in 2017 gestart kunnen worden. Vanzelfsprekend houdt hij hierbij een slag om de arm.

Hieronder kunt u alvast een virtueel kijkje nemen in het nieuwe schoolgebouw.

C. van Leeuwenschool

H.A. Lorentzstraat 1
6961 XK Eerbeek

telefoon:
(0313) 65 17 76

e-mail:
directie@cvanleeuwen.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep