Groep 6/7

Welkom op de groepspagina van groep 6/7.

Leuk dat u hier een kijkje komt nemen. Regelmatig zullen wij hier foto’s en informatie plaatsen. Ook verschijnt hier maandelijks het nieuws uit de groep. 

Wij zijn een leuke groep met 17 kinderen. Onze juf is juf Sabrina van den Anker en zij is de hele week aanwezig.

Nieuws uit de groep

Dit schooljaar zullen we onze vaardigheden m.b.t. lezen, rekenen, spellen en onze creatieve vaardigheden verder ontwikkelen. We doen dit op allerlei manieren en proberen daarbij onze zelfstandigheid en verantwoordelijkheid verder te vergroten. Al het harde werken aan weektaken en andere vakken wisselen we af met de Kanjertraining en natuurlijk gym. We zijn een sportieve groep kinderen.

Op de Yurlspagina van groep 6/7 staan ook verschillende oefeningen zodat kinderen thuis extra kunnen oefenen met de diverse vakgebieden. Ook staan van taal alle themawoorden en uitdrukkingen op de site. Voor het automatiseren van sommen en tafels staan er veel leuke spelletjes op deze pagina.

C. van Leeuwenschool

H.A. Lorentzstraat 1
6961 XK Eerbeek

telefoon:
(0313) 65 17 76

e-mail:
directie@cvanleeuwen.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep