Groep 6

Welkom op de groepspagina van groep 6.

Leuk dat u hier een kijkje komt nemen. Regelmatig zullen wij hier foto’s en informatie plaatsen. Ook verschijnt hier maandelijks het nieuws uit de groep. 

Wij zijn een leuke groep met 20 kinderen. Onze juffen zijn juf Brenda Baas en juf Hedwig Oudbier. Juf Brenda werkt op maandag en dinsdag en juf Hedwig werkt op woensdag, donderdag en vrijdag.

Nieuws uit de groep:

 

 

Wij zijn elke dag bezig met de vakken rekenen, taal, spelling en lezen. Natuurlijk hebben wij ook andere vakken zoals aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek. Engels, Kanjertraining, gymnastiek, handvaardigheid, tekenen, catechese en muziek zijn ook leuke vakken. Groep 6 doet mee aan het project van KIEMM (Kinderen in Eerbeek Maken Muziek). Vanaf januari leren wij te spelen op een trompet, bugel of bariton. Aan het eind van het schooljaar kunt u naar onze uitvoering komen kijken. Hier zijn alle basisscholen uit Eerbeek bij aanwezig.

Iedere week werken we met een weektaak. Hieraan moeten we zelfstandig werken. Op maandag legt de juf de weektaak uit en op vrijdag moet deze weer ingeleverd worden. Hierdoor leren we goed te plannen, problemen zelf op te lossen en zelfstandig te werken.

Op de Yurlspagina van groep 6 staan ook verschillende oefeningen zodat kinderen thuis extra kunnen oefenen met de diverse vakgebieden.

Wij gaan er samen (kinderen, ouders en leerkrachten) een fijn en goed schooljaar van maken.

 

 

C. van Leeuwenschool

H.A. Lorentzstraat 1
6961 XK Eerbeek

telefoon:
(0313) 65 17 76

e-mail:
directie@cvanleeuwen.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep