Groep 6

Welkom op de groepspagina van groep 6.

Leuk dat u hier een kijkje komt nemen. 

Ouderportaal en Parro

De leerkrachten werken met het administratieve programma Parnassys. Middels het
ouderportaal kunt u de administratieve- en medische gegevens inzien, evenals de absenties.
Een onderdeel van het ouderportaal is Parro. Parro is een app die u kunt downloaden op uw
mobiele telefoon of tablet. Door informatie via deze app te delen, verloopt de communicatie
en informatievoorziening tussen de leerkracht(en) en u sneller en gerichter. U blijft daarmee
gemakkelijk op de hoogte van nieuwtjes en activiteiten voorzien van foto’s in een
afgeschermde omgeving. Belangrijke en/of persoonlijke/inhoudelijke mededelingen doen wij niet via Parro, hiervoor blijven wij het telefonische of persoonlijke gesprek hanteren.
Om Parro te gebruiken, downloadt u in de app- of playstore de Parro app en kunt u zich
aanmelden.

Zonder een smartphone kunt u ook mededelingen, berichten en agenda-items ontvangen, mits u een Parro account heeft. Die kunt u aanmaken via de Parro webapp op https://talk.parro.com. Daar kunt u dan voortaan inloggen om berichten te lezen. Als u een mededeling gemist heeft, krijgt u automatisch een e-mail ter herinnering.

Omdat zijn overgegaan op Parro, zullen wij geen maandelijkse nieuwsbrief uit de groep meer versturen. De berichten via Parro zijn sneller, actueler en kunnen voorzien worden van een foto.

 

Wij zijn elke dag bezig met de vakken rekenen, taal, spelling en lezen. Natuurlijk hebben wij ook andere vakken zoals aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek. Engels, Kanjertraining, gymnastiek, handvaardigheid, tekenen, catechese en muziek zijn ook leuke vakken. Groep 6 doet mee aan het project van KIEMM (Kinderen in Eerbeek Maken Muziek). Vanaf januari leren wij te spelen op een trompet, bugel of bariton. Aan het eind van het schooljaar kunt u naar onze uitvoering komen kijken. Hier zijn alle basisscholen uit Eerbeek bij aanwezig.

Iedere week werken we met een weektaak. Hieraan moeten we zelfstandig werken. Op maandag legt de juf de weektaak uit en op vrijdag moet deze weer ingeleverd worden. Hierdoor leren we goed te plannen, problemen zelf op te lossen en zelfstandig te werken.

Wij gaan er samen (kinderen, ouders en leerkrachten) een fijn en goed schooljaar van maken.

 

 

C. van Leeuwenschool

H.A. Lorentzstraat 1
6961 XK Eerbeek

telefoon:
(0313) 65 17 76

e-mail:
directie@cvanleeuwen.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep