Groep 3

Welkom op de groepspagina van groep 3.

Leuk dat u hier een kijkje komt nemen. 

Ouderportaal en Parro

De leerkrachten werken met het administratieve programma Parnassys. Middels het
ouderportaal kunt u de administratieve- en medische gegevens inzien, evenals de absenties.
Een onderdeel van het ouderportaal is Parro. Parro is een app die u kunt downloaden op uw
mobiele telefoon of tablet. Door informatie via deze app te delen, verloopt de communicatie
en informatievoorziening tussen de leerkracht(en) en u sneller en gerichter. U blijft daarmee
gemakkelijk op de hoogte van nieuwtjes en activiteiten voorzien van foto’s in een
afgeschermde omgeving. Belangrijke en/of persoonlijke/inhoudelijke mededelingen doen wij niet via Parro, hiervoor blijven wij het telefonische of persoonlijke gesprek hanteren.
Om Parro te gebruiken, downloadt u in de app- of playstore de Parro app en kunt u zich
aanmelden.

Zonder een smartphone kunt u ook mededelingen, berichten en agenda-items ontvangen, mits u een Parro account heeft. Die kunt u aanmaken via de Parro webapp op https://talk.parro.com. Daar kunt u dan voortaan inloggen om berichten te lezen. Als u een mededeling gemist heeft, krijgt u automatisch een e-mail ter herinnering.

Omdat zijn overgegaan op Parro, zullen wij geen maandelijkse nieuwsbrief uit de groep meer versturen. De berichten via Parro zijn sneller, actueler en kunnen voorzien worden van een foto.

Dit schooljaar staat met name in het teken van het leren lezen, schrijven en rekenen.  Voor taal/lezen gebruiken wij de methode ‘Lijn 3’. De kinderen gaan met buslijn 3 een jaar lang op reis door Leesstad. De vrolijke buschauffeur Ben Bus vertrekt vanaf het schoolplein en brengt de kinderen langs 12 haltes (12 thema’s). Bij iedere halte maken de kinderen kennis met de letters en woorden rondom het thema. Bovendien ontdekken en leren ze er van alles over de wereld om hen heen. Lijn 3 is de allerleukste schoolreis ooit! De schrijfmethode ‘Klinkers’ sluit daar goed bij aan. Elke letter die we leren tijdens taal, komt terug bij de schrijfles. Met ‘Klinkers’ werken de kinderen met plezier toe naar een vlot en duidelijk leesbaar handschrift.

‘Wereld in Getallen’ is de methode die we gebruiken tijdens de rekenlessen. We gaan ons oriënteren op de getallenlijn t/m 100 en gaan aan de slag met sommen t/m 20. De sommen t/m 10, zowel + als -, moeten aan het eind van groep 3 geautomatiseerd zijn.

Op dinsdag is de Engelse dag. Aan de hand van liedjes, versjes, verhaaltjes, etc. maken de kinderen op een speelse manier kennis met de Engelse taal.

Daarnaast hebben we iedere week catechese en Kanjertraining. Tijdens de Kanjertraining leren kinderen inzicht te krijgen in gedrag van zichzelf en van elkaar door middel van het Kanjerverhaal en de daarbij behorende gekleurde petten.

Wij hebben er zin in om er samen (kinderen, ouders en leerkrachten) een fijn en goed schooljaar van te maken.

 

 

 

C. van Leeuwenschool

H.A. Lorentzstraat 1
6961 XK Eerbeek

telefoon:
(0313) 65 17 76

e-mail:
directie@cvanleeuwen.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep