Groep 1-2a

Welkom op de groepspagina van groep 1-2a.

Leuk dat u hier een kijkje komt nemen.  

          

Nieuws uit de groep

Themabrief Kunst februari 2019

Themabrief Winter januari 2019

Themabrief Sinterklaas 2018

Nieuws uit groep thema Herfst oktober 2018

Ouderportaal en Parro

De leerkrachten werken met het administratieve programma Parnassys. Middels het
ouderportaal kunt u de administratieve- en medische gegevens inzien, evenals de absenties.
Een onderdeel van het ouderportaal is Parro. Parro is een app die u kunt downloaden op uw
mobiele telefoon of tablet. Door informatie via deze app te delen, verloopt de communicatie
en informatievoorziening tussen de leerkracht(en) en u sneller en gerichter. U blijft daarmee
gemakkelijk op de hoogte van nieuwtjes en activiteiten voorzien van foto’s in een
afgeschermde omgeving. Belangrijke en/of persoonlijke/inhoudelijke mededelingen doen wij niet via Parro, hiervoor blijven wij het telefonische of persoonlijke gesprek hanteren.
Om Parro te gebruiken, downloadt u in de app- of playstore de Parro app en kunt u zich
aanmelden.

Zonder een smartphone kunt u ook mededelingen, berichten en agenda-items ontvangen, mits u een Parro account heeft. Die kunt u aanmaken via de Parro webapp op https://talk.parro.com. Daar kunt u dan voortaan inloggen om berichten te lezen. Als u een mededeling gemist heeft, krijgt u automatisch een e-mail ter herinnering.

Omdat zijn overgegaan op Parro, zullen wij geen maandelijkse nieuwsbrief uit de groep meer versturen. De berichten via Parro zijn sneller, actueler en kunnen voorzien worden van een foto.

Hoe ziet een schoolweek eruit in groep 1-2

We beginnen de dag met de inloop. Tijdens de inloop liggen er voor de kinderen uitdagende werkjes klaar waar ze zelfstandig mee kunnen werken. De kinderen hebben een eigen plek in de klas. Tijdens de kringactiviteiten werken we met de methode Kleuterplein. Aan de hand van thema’s worden  er op het gebied van rekenen, taal, kunstzinnige vorming, muziek en beweging diverse activiteiten aangeboden. Deze activiteiten sluiten aan bij de doelen die in groep 1-2 behaald moeten worden. Om de zelfstandigheid te bevorderen, kiezen de kinderen tijdens de speel-werkles een eigen activiteit waar ze vervolgens mee aan de slag gaan. Ze kunnen dan kiezen uit verschillende activiteiten, zoals de huishoek, de bouwhoek, de themahoek, knutselen, verven en de computer. Ze gaan daarna zelfstandig of samen met andere kinderen aan de slag met de gekozen activiteit. Er wordt gewerkt met coöperatief leren; kinderen leren hiermee samenwerken, naar elkaar luisteren en overleggen.

Op dinsdag wordt er Engelse les gegeven. Aan de hand van liedjes, versjes, verhaaltjes, etc. maken de kinderen op een speelse manier kennis met de Engelse taal.

Elke woensdag hebben de kleuters gymnastiek. We gymmen in de gymzaal aan de Lorentzstraat.

Daarnaast hebben we iedere week catechese en Kanjertraining. Tijdens de Kanjertraining leren kinderen inzicht te krijgen in gedrag van zichzelf en van elkaar door middel van het Kanjerverhaal en de daarbij behorende gekleurde petten.

Yurls

Op onze yurlspagina vindt u het maandelijkse nieuws van onze groep. Hier staan ook verschillende oefeningen zodat kinderen thuis extra kunnen oefenen met de diverse vakgebieden.

C. van Leeuwenschool

H.A. Lorentzstraat 1
6961 XK Eerbeek

telefoon:
(0313) 65 17 76

e-mail:
directie@cvanleeuwen.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep